VnPazina 2019

VnPazina 2015 Raspored seniori

                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
                 
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  1 Boćarska  dvorana Pazin          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 Papi - Cheolin M. Percan - G. Percan 7:10 plasman      
9,30 2 M. Načinović - Jermaniš Cvitan - Perčić 13:2 A1 M. Percan - G. Percan    
11,15 3 M. Načinović - Jermaniš M. Percan - G. Percan 8:9 A2 M. Načinović - Jermaniš    
11,15 4 Cvitan - Perčić Papi - Cheolin 4:8        
13,00 1 Papi - Cheolin M. Načinović - Jermaniš 7:13        
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  2 Boćarska  dvorana Pazin          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 Z. Cuculić - Dokozić Zdravkovič - Merslavič 7:13 plasman      
9,30 4 D. Žigulić - Černeka Lencović - Barlijan 2:7 B1 Zdravkovič - Merslavič    
11,15 1 Zdravkovič - Merslavič Lencović - Barlijan 13:4 B2 Lencović - Barlijan    
11,15 2 Z. Cuculić - Dokozić D. Žigulić - Černeka 6:13        
13,00 3 D. Žigulić - Černeka Lencović - Barlijan 10:13        
                 
vrijeme   Razigravanje za plasman 1/16 (među 32 ekipe)- Boćarska dvorana Pazin      
16,30 1 M. Percan - G. Percan Lencović - Barlijan 6:8 1 Lencović - Barlijan    
16,30 3 Zdravkovič - Merslavič M. Načinović - Jermaniš 8:13 2 M. Načinović - Jermaniš    
                 
vrijeme   Razigravanje za plasman 1/16 (među 32 ekipe)- Boćarska dvorana Pazin      
16,30 2 V. Švara- Urdih M. Brajković - I. Bravar 4:9 9 M. Brajković - I. Bravar    
16,30 4 D. Jurman - K. Jurman G. Daris - D. legović 13:9 10 D. Jurman - K. Jurman    
                 
        sudac: Marko Šestan    
                 
                 
                 
                 
                 
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
                 
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  3  Gradsko  boćalište  Pazin          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 5 Šimac - Roce Milić - Kontić 4:13 plasman      
9,30 6 Jakotić - Bradičić Ivan Ceglar - Ivan Urh 10:8 C1 Milić - Kontić    
11,15 7 Milić - Kontić Grgantov - Bradičić 10:8 C2 Grgantov - Bradičić    
11,15 8 Šimac - Roce Ivan Ceglar - Ivan Urh 0:13        
13,00 5 Ivan Ceglar - Ivan Urh Grgantov - Bradičić 6:9        
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  4  Gradsko  boćalište  Pazin          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 7 Mates - Milokanović L. Marcan - N. Stranić 4:12 plasman      
9,30 8 Vretenar - Tadić Vujanovič - Korošak 8:5 D1 L. Marcan - N. Stranić    
11,15 5 L. Marcan - N. Stranić Vretenar - Tadić 13:11 D2 Vretenar - Tadić    
11,15 6 Mates - Milokanović Vujanovič - Korošak 8:9        
13,00 7 Vretenar - Tadić Vujanovič - Korošak 13:1        
vrijeme   Razigravanje za plasman 1/16 (među 32 ekipe) Gradsko boćalište Pazin      
16,30 5 Milić - Kontić Vretenar - Tadić 3:9 3 Vretenar - Tadić    
16,30 7 L. Marcan - N. Stranić Grgantov - Bradičić 11:12 4 Grgantov - Bradičić    
                 
vrijeme   Razigravanje za plasman 1/16 (među 32 ekipe) Gradsko boćalište Pazin      
16,30 6 Silvio Beaković-Donato Kovač D. Krizmanić - D. Kordaso 3:12 5 D. Krizmanić - D. Kordaso    
16,30 8 Janžić - Kozjek P.Šestan - B. Šestan 13:5 6 Janžić - Kozjek  
                 
        Sudac: Klaudio Križmanić     
                 
                 
                 
                 
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
                 
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  5  Pazinski  Novaki          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 S. Beaković - D. Kovač P.Šestan - B. Šestan 13:8 plasman      
9,30 2 B. Ujčič - A. Dodič x 6:0 E1 Silvio Beaković-Donato Kovač
11,15 3 S. Beaković - D. Kovač B. Ujčič - A. Dodič 13:2 E2 P.Šestan - B. Šestan    
11,15 4 P.Šestan - B. Šestan   6:0        
13,00 1 P.Šestan - B. Šestan B. Ujčič - A. Dodič 13:11        
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  6  Pazinski Novaki          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 x D. Krizmanić - D. Kordaso 0:6 plasman      
9,30 4 Timotej Lan Ličan - Klemen Sosič Kozjek - Janžić 1:13 F1 Janžić - Kozjek  
11,15 1 Kozjek - Janžić D. Krizmanić - D. Kordaso 13:2 F2 D. Krizmanić - D. Kordaso    
11,15 2 Timotej Lan Ličan - Klemen Sosič   6:0        
13,00 3 Timotej Lan Ličan - Klemen Sosič D. Krizmanić - D. Kordaso 6:13        
vrijeme   Razigravanje za plasman 1/16 (među 32 ekipe) - Gradsko boćalište Pazin      
16,30 6 Silvio Beaković-Donato Kovač D. Krizmanić - D. Kordaso : 5 D. Krizmanić - D. Kordaso    
16,30 9 Janžić - Kozjek P.Šestan - B. Šestan 13:5 6 Janžić - Kozjek  
                 
            VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015 - ž e n e        
  Subota, 1. 8. 2015.  - PAZINSKI   NOVAKI    u  16,30 sati - 1/4 finala        
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
16,30 1 Jelovica - Grubiša Svetić - Martinić   1      
16,30 2 T. Sodec- Vorh Ujčić - Benazić   2      
16,30 3 Nimčević - Marčelja Kolobarić - Vlahek   3      
16,30 4 T. Merc - J. Sosić Čančarević - Ludvik   4      
        sudac: Goran Krota        
                 
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
                 
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  7  Lindar          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 A. Čapar - E. Čeh Galić - Milas 10:9 plasman      
9,30 2 S. Gržić - Mijančić D. Mofardin - D. Krizmanić 13:7 G1 A. Čapar - E. Čeh    
11,15 3 A. Čapar - E. Čeh S. Gržić - Mijančić 9:8 G2 Galić - Milas    
11,15 4 Galić - Milas D. Mofardin - D. Krizmanić 13:7        
13,00 1 S. Gržić - Mijančić Galić - Milas 7:13        
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  8 Lindar          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 Grubišić - Jurić B. Aničić - S. Blažević 11:8 plasman      
9,30 4 Klarić - Linić   6:0 H1 Klarić - Linić    
11,15 1 Grubišić - Jurić Klarić - Linić 7:13 H2 Grubišić - Jurić    
11,15 2 B. Aničić - S. Blažević   6:0        
13,00 3 B. Aničić - S. Blažević Grubišić - Jurić 3:13        
vrijeme   Razigravanje za plasman 1/16 (među 32 ekipe) - LINDAR          
16,30 6 A. Čapar - E. Čeh Grubišić - Jurić 6:13 7 Grubišić - Jurić    
16,30 8 Klarić - Linić Galić - Milas 13:5 8 Klarić - Linić    
                 
                 
        Sudac: Branko Baćac    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
                 
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  9  Brajkovići          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 V. Švara- Urdih G. Daris - D. legović 7:6 plasman      
9,30 2 Deša - Torbarina P. Guštin - F. Matijašić 13:6 I1 V. Švara- Urdih    
11,15 3 V. Švara- Urdih Deša - Torbarina 9:6 I1 G. Daris - D. legović    
11,15 4 G. Daris - D. legović P. Guštin - F. Matijašić 12:11        
13,00 1 Deša - Torbarina G. Daris - D. legović 3:13        
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  10  Brajkovići          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 Jurman - Cinkopan D. Jurman - K. Jurman 12:13: plasman      
9,30 4 M. Brajković - I. Bravar x 6:0 J1 D. Jurman - K. Jurman    
11,15 1 D. Jurman - K. Jurman M. Brajković - I. Bravar 13:5 J2 M. Brajković - I. Bravar    
11,15 2 Jurman - Cinkopan M. Brajković - I. Bravar 6:0        
13,00 3 M. Brajković - I. Bravar Jurman - Cinkopan 10:2        
vrijeme   Razigravanje za plasman 1/16 (među 32 ekipe) u Boćarskoj dvorani Pazin      
16,30 2 V. Švara- Urdih M. Brajković - I. Bravar : 9      
16,30 4 D. Jurman - K. Jurman G. Daris - D. legović : 10      
                 
        Sudac: Rudolf Flegar        
                 
                 
                 
                 
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  11  Oslići          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 R. Bravar - D. Krizmanić D. Marić - Momčilović 13:2 plasman      
9,30 2 D. Jelovica - S. Juretić V. Ivančić - M. Krizmanić 1:13 11 V. Ivančić - M. Krizmanić    
11,15 3 V. Ivančić - M. Krizmanić R. Bravar - D. Krizmanić 13:1 12 D. Jelovica - S. Juretić    
11,15 4 D. Marić - Momčilović D. Jelovica - S. Juretić 6:13        
13,00 1 D. Jelovica - S. Juretić R. Bravar - D. Krizmanić 13:9        
                 
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  12  Oslići          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 Krivičić - Škrgat Žužić - Šorgo 9:13 plasman      
9,30 4 Santoro - Bučević Ladavac -Belac 0:6 13 Žužić - Šorgo    
11,15 1 Žužić - Šorgo Ladavac -Belac 13:6 14 Ladavac -Belac    
11,15 2              
13,00 3 Krivičić - Škrgat Ladavac -Belac 1:13        
                 
        Sudac: Valter Krivičić    
                 
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  13 Cerovlje          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 Petrič - Petrič D. Budija - B. Šegon 13:6 plasman      
9,30 2 Flegar - Lušetić  B. Đurović - M. Đurović 6:0 15 Petrič - Petrič    
11,15 1 Petrič - Petrič Flegar - Lušetić 13:2 16 D. Budija - B. Šegon    
11,15 2              
13,00 1 D. Budija - B. Šegon Flegar - Lušetić 11:7        
                 
        Sudac: Franko Bernobić    
                 
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  14  R o č          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 S. Dolgan - J. Boštjančič Glavaš - Kovaček 5:10 plasman      
9,30 2 A. Ivančić - M. Flegar I. Sosič - P. Ravbar 8:13 17 Glavaš - Kovaček    
11,15 3 Glavaš - Kovaček I. Sosič - P. Ravbar 11:9 18 I. Sosič - P. Ravbar    
11,15 4 S. Dolgan - J. Boštjančič A. Ivančić - M. Flegar 10:12        
13,00 1 A. Ivančić - M. Flegar I. Sosič - P. Ravbar          
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  15  R o č          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 Lj. Mofardin - Ružić Slavić - Krulčić 3:13 plasman      
9,30 4 Moličnik - Kosirnik A. Šestan - Srića 10:7 19 Moličnik - Kosirnik    
11,15 1 Slavić - Krulčić Moličnik - Kosirnik 0:13 20 A. Šestan - Srića    
11,15 2 A. Šestan - Srića Lj. Mofardin - Ružić 13:0        
13,00 3 A. Šestan - Srića Slavić - Krulčić 13:4   Sudac: Krota Miljenko  
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  16 Ročko  Polje          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 Brnić - Milićević A. Guštin - Marčelja 13:7 plasman      
9,30 2 Raguž - Kantor S. Sošić - Z. Sošić 13:6 21 Brnić - Milićević    
11,15 3 Brnić - Milićević Raguž - Kantor 13:4 22 A. Guštin - Marčelja    
11,15 4 A. Guštin - Marčelja S. Sošić - Z. Sošić 13:2        
13,00 1 Raguž - Kantor A. Guštin - Marčelja 013        
                 
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  17  Ročko Polje          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 E. Tominić - Sinčić Flego - Barišić 7:10 plasman      
9,30 4 K. Černigoj - D. Černigoj Oprešnik - Sever 2:13 23 Oprešnik - Sever    
11,15 1 Flego - Barišić Oprešnik - Sever 5:10 24 E. Tominić - Sinčić    
11,15 2 E. Tominić - Sinčić K. Černigoj - D. Černigoj 13:10        
13,00 3 Flego - Barišić E. Tominić - Sinčić 4:13 Sudac: Žulić Čedomir  
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  18 Pilati          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 Erik - Erik Blašković - Milanović 9:8 plasman      
9,30 2 F. Ladavac - F. Grubiša Hrelja - Lukšić 3:13 25 Hrelja - Lukšić    
11,15 3 Hrelja - Lukšić Erik - Erik 13:0 26 Blašković - Milanović    
11,15 4 Blašković - Milanović F. Ladavac - F. Grubiša 13:5        
13,00 1 Erik - Erik Blašković - Milanović 0:13        
                 
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  19  Pilati          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 D. Brajuha - Ž. Brajuha Fabec - Valenčič 13:0 plasman      
9,30 4 L.Sirotić - M. Sirotić Štoka - Vandelj 11:9 27 L.Sirotić - M. Sirotić    
11,15 1 D. Brajuha - Ž. Brajuha L.Sirotić - M. Sirotić 5:13 28 Fabec - Valenčič    
11,15 2 Fabec - Valenčič Štoka - Vandelj 13:5        
13,00 3 D. Brajuha - Ž. Brajuha Fabec - Valenčič 4:13 Sudac: Alfred Matijašić  
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  20  n Sveti Petar u Šumi           
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 M.Turčinović -  D.J. Kubaj Budija - Slobodan 11:10 plasman      
9,30 2 Zemunović - Beaković B. Guštin - Šircelj 5:11 29 B. Guštin - Šircelj    
11,15 3 B. Guštin - Šircelj M.Turčinović -  D.J. Kubaj 13:0 30 Zemunović - Beaković    
11,15 4 Budija - Slobodan Zemunović - Beaković 6:13        
13,00 1 Zemunović - Beaković M.Turčinović -  D.J. Kubaj 13:4        
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  21   Sveti Petar u Šumi          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 V. Mizgur - M. Jagodnik Krašovec - Rebec 13:1 plasman      
9,30 4 Sofronijevski - Gavrič Smolica - Žagrić 13:0 31 V. Mizgur - M. Jagodnik    
11,15 1 V. Mizgur - M. Jagodnik Sofronijevski - Gavrič 11:10 32 Sofronijevski - Gavrič    
11,15 2 Krašovec - Rebec Smolica - Žagrić 13:3        
13,00 3 Sofronijevski - Gavrič Krašovec - Rebec 13:12 Sudac: Zdravko Sakić  
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015 :12        
  Subota, 1. 8. 2015.  Gradsko  boćalište Pazin  u  18,30  1/16  finala        
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
18,30 5 Lencović - Barlijan Sofronijevski - Gavrič 10:6 1 Lencović - Barlijan    
18,30 6 M. Načinović - Jermaniš V. Mizgur - M. Jagodnik 8:7 2 M. Načinović - Jermaniš    
18,30 7 Vretenar - Tadić Zemunović - Beaković 13:4 3 Vretenar - Tadić    
18,30 8 Grgantov - Bradičić B. Guštin - Šircelj 4:13 4 B. Guštin - Šircelj    
  Subota, 1. 8. 2015.  Boćarska dvorana Pazin  u  18,30  1/16   finala Sudac: Alfred Matijašić  
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
18,30 1 D. Krizmanić - D. Kordaso Fabec - Valenčič 6:13 5 Fabec - Valenčič    
18,30 2 Janžić - Kozjek L.Sirotić - M. Sirotić 13:3 6 Janžić - Kozjek    
18,30 3 Grubišić - Jurić Blašković - Milanović 13:1 7 Grubišić - Jurić    
18,30 4 Klarić - Linić Hrelja - Lukšić 8:13 8 Hrelja - Lukšić    
                          Sudac: Marko Šestan      
  Subota, 1. 8. 2015.  Lindar  u  18,30 , 1/16  finala          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
18,30 1 M. Brajković - I. Bravar E. Tominić - Sinčić 2:13 9 E. Tominić - Sinčić    
18,30 2 D. Jurman - K. Jurman Oprešnik - Sever 8:13 10 Oprešnik - Sever    
18,30 3 V. Ivančić - M. Krizmanić A. Guštin - Marčelja 5:13 11 A. Guštin - Marčelja    
18,30 4 D. Jelovica - S. Juretić Brnić - Milićević 4:13 12 Brnić - Milićević    
  Subota, 1. 8. 2015.  Pazinski Novaki  u  18,30,  1/16  finala   Sudac: Branko Baćac  
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
18,30 1 Žužić - Šorgo A. Šestan - Srića 3:12 13 A. Šestan - Srića    
18,30 2 Ladavac -Belac Moličnik - Kosirnik 3:13 14 Moličnik - Kosirnik    
18,30 3 Petrič - Petrič I. Sosič - P. Ravbar 8:2 15 Petrič - Petrič    
18,30 4 D. Budija - B. Šegon Glavaš - Kovaček 11:06 16 D. Budija - B. Šegon    
          Sudac: Goran Krota    
                 
                 
                 
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
  Nedjelja, 2. 8. 2015.  Boćarska dvorana Pazin  u  10,00    1/8 finala        
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
10,00 1 Lencović - Barlijan D. Budija - B. Šegon 13:4 1 Lencović - Barlijan    
10,00 2 M. Načinović - Jermaniš Petrič - Petrič 8:6 2 M. Načinović - Jermaniš    
10,00 3 Vretenar - Tadić Moličnik - Kosirnik 13:6 3 Vretenar - Tadić    
10,00 4 B. Guštin - Šircelj A. Šestan - Srića 10:5 4 B. Guštin - Šircelj    
  Nedjelja, 2. 8. 2015.  Gradsko boćalište  Pazin  u  10,00   1/8  finala Sudac: Alfred Matijašić  
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
10,00 5 Fabec - Valenčič Brnić - Milićević 5:11 5 Brnić - Milićević    
10,00 6 Janžić - Kozjek A. Guštin - Marčelja 9:4 6 Janžić - Kozjek    
10,00 7 Grubišić - Jurić Oprešnik - Sever 7:12 7 Oprešnik - Sever    
10,00 8 Hrelja - Lukšić E. Tominić - Sinčić 13:1 8 Hrelja - Lukšić    
          Sudac: Marko Šestan  
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
  Nedjelja, 2. 8. 2015.  Gradsko boćalište  Pazin  u  11,00    1/4 finala        
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
11,45 5 Lencović - Barlijan Hrelja - Lukšić 10:6 1 Lencović - Barlijan    
11,45 6 M. Načinović - Jermaniš Oprešnik - Sever 7:10 2 Oprešnik - Sever    
11,45 7 Vretenar - Tadić Janžić - Kozjek 10:7 3 Vretenar - Tadić    
11,45 8 B. Guštin - Šircelj Brnić - Milićević 5:11 4 Brnić - Milićević    
          Suci: Klaudio Križmanić  
                   Denis Peršić    
                 
                 
                 
                 
                 
  Nedjelja, 2. 8. 2015.  Gradsko boćalište  Pazin  u  15,00    1/2 finala    
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
15,00 6 Lencović - Barlijan Brnić - Milićević 9:11 1 Brnić - Milićević    
15,00 8 Oprešnik - Sever Vretenar - Tadić 7:8 2 Vretenar - Tadić    
                 
  Nedjelja, 2. 8. 2015.  Gradsko boćalište Pazin  u  17,00    F I N A L E - za  1. mjesto
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
17,00 7 Brnić - Milićević Vretenar - Tadić 10:11 1 Vretenar - Tadić    
                 
  Nedjelja, 2. 8. 2015.  Gradsko boćalište Pazin  u  17,00    F I N A L E - za  3. mjesto
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
17,00 5 Lencović - Barlijan Oprešnik - Sever 10:11 3 Oprešnik - Sever    
                 
          Suci: Klaudio Križmanić  
                   Denis Peršić    
golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet outlet moose knuckles moose knuckle canada max maillots oil paintings stone island outlet stone island uk stone island outlet stone island supreme outlet supreme outlet online