VnPazina 2019

VnPazina 2015 Raspored seniori

                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
                 
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  1 Boćarska  dvorana Pazin          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 Papi - Cheolin M. Percan - G. Percan 7:10 plasman      
9,30 2 M. Načinović - Jermaniš Cvitan - Perčić 13:2 A1 M. Percan - G. Percan    
11,15 3 M. Načinović - Jermaniš M. Percan - G. Percan 8:9 A2 M. Načinović - Jermaniš    
11,15 4 Cvitan - Perčić Papi - Cheolin 4:8        
13,00 1 Papi - Cheolin M. Načinović - Jermaniš 7:13        
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  2 Boćarska  dvorana Pazin          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 Z. Cuculić - Dokozić Zdravkovič - Merslavič 7:13 plasman      
9,30 4 D. Žigulić - Černeka Lencović - Barlijan 2:7 B1 Zdravkovič - Merslavič    
11,15 1 Zdravkovič - Merslavič Lencović - Barlijan 13:4 B2 Lencović - Barlijan    
11,15 2 Z. Cuculić - Dokozić D. Žigulić - Černeka 6:13        
13,00 3 D. Žigulić - Černeka Lencović - Barlijan 10:13        
                 
vrijeme   Razigravanje za plasman 1/16 (među 32 ekipe)- Boćarska dvorana Pazin      
16,30 1 M. Percan - G. Percan Lencović - Barlijan 6:8 1 Lencović - Barlijan    
16,30 3 Zdravkovič - Merslavič M. Načinović - Jermaniš 8:13 2 M. Načinović - Jermaniš    
                 
vrijeme   Razigravanje za plasman 1/16 (među 32 ekipe)- Boćarska dvorana Pazin      
16,30 2 V. Švara- Urdih M. Brajković - I. Bravar 4:9 9 M. Brajković - I. Bravar    
16,30 4 D. Jurman - K. Jurman G. Daris - D. legović 13:9 10 D. Jurman - K. Jurman    
                 
        sudac: Marko Šestan    
                 
                 
                 
                 
                 
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
                 
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  3  Gradsko  boćalište  Pazin          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 5 Šimac - Roce Milić - Kontić 4:13 plasman      
9,30 6 Jakotić - Bradičić Ivan Ceglar - Ivan Urh 10:8 C1 Milić - Kontić    
11,15 7 Milić - Kontić Grgantov - Bradičić 10:8 C2 Grgantov - Bradičić    
11,15 8 Šimac - Roce Ivan Ceglar - Ivan Urh 0:13        
13,00 5 Ivan Ceglar - Ivan Urh Grgantov - Bradičić 6:9        
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  4  Gradsko  boćalište  Pazin          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 7 Mates - Milokanović L. Marcan - N. Stranić 4:12 plasman      
9,30 8 Vretenar - Tadić Vujanovič - Korošak 8:5 D1 L. Marcan - N. Stranić    
11,15 5 L. Marcan - N. Stranić Vretenar - Tadić 13:11 D2 Vretenar - Tadić    
11,15 6 Mates - Milokanović Vujanovič - Korošak 8:9        
13,00 7 Vretenar - Tadić Vujanovič - Korošak 13:1        
vrijeme   Razigravanje za plasman 1/16 (među 32 ekipe) Gradsko boćalište Pazin      
16,30 5 Milić - Kontić Vretenar - Tadić 3:9 3 Vretenar - Tadić    
16,30 7 L. Marcan - N. Stranić Grgantov - Bradičić 11:12 4 Grgantov - Bradičić    
                 
vrijeme   Razigravanje za plasman 1/16 (među 32 ekipe) Gradsko boćalište Pazin      
16,30 6 Silvio Beaković-Donato Kovač D. Krizmanić - D. Kordaso 3:12 5 D. Krizmanić - D. Kordaso    
16,30 8 Janžić - Kozjek P.Šestan - B. Šestan 13:5 6 Janžić - Kozjek  
                 
        Sudac: Klaudio Križmanić     
                 
                 
                 
                 
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
                 
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  5  Pazinski  Novaki          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 S. Beaković - D. Kovač P.Šestan - B. Šestan 13:8 plasman      
9,30 2 B. Ujčič - A. Dodič x 6:0 E1 Silvio Beaković-Donato Kovač
11,15 3 S. Beaković - D. Kovač B. Ujčič - A. Dodič 13:2 E2 P.Šestan - B. Šestan    
11,15 4 P.Šestan - B. Šestan   6:0        
13,00 1 P.Šestan - B. Šestan B. Ujčič - A. Dodič 13:11        
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  6  Pazinski Novaki          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 x D. Krizmanić - D. Kordaso 0:6 plasman      
9,30 4 Timotej Lan Ličan - Klemen Sosič Kozjek - Janžić 1:13 F1 Janžić - Kozjek  
11,15 1 Kozjek - Janžić D. Krizmanić - D. Kordaso 13:2 F2 D. Krizmanić - D. Kordaso    
11,15 2 Timotej Lan Ličan - Klemen Sosič   6:0        
13,00 3 Timotej Lan Ličan - Klemen Sosič D. Krizmanić - D. Kordaso 6:13        
vrijeme   Razigravanje za plasman 1/16 (među 32 ekipe) - Gradsko boćalište Pazin      
16,30 6 Silvio Beaković-Donato Kovač D. Krizmanić - D. Kordaso : 5 D. Krizmanić - D. Kordaso    
16,30 9 Janžić - Kozjek P.Šestan - B. Šestan 13:5 6 Janžić - Kozjek  
                 
            VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015 - ž e n e        
  Subota, 1. 8. 2015.  - PAZINSKI   NOVAKI    u  16,30 sati - 1/4 finala        
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
16,30 1 Jelovica - Grubiša Svetić - Martinić   1      
16,30 2 T. Sodec- Vorh Ujčić - Benazić   2      
16,30 3 Nimčević - Marčelja Kolobarić - Vlahek   3      
16,30 4 T. Merc - J. Sosić Čančarević - Ludvik   4      
        sudac: Goran Krota        
                 
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
                 
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  7  Lindar          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 A. Čapar - E. Čeh Galić - Milas 10:9 plasman      
9,30 2 S. Gržić - Mijančić D. Mofardin - D. Krizmanić 13:7 G1 A. Čapar - E. Čeh    
11,15 3 A. Čapar - E. Čeh S. Gržić - Mijančić 9:8 G2 Galić - Milas    
11,15 4 Galić - Milas D. Mofardin - D. Krizmanić 13:7        
13,00 1 S. Gržić - Mijančić Galić - Milas 7:13        
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  8 Lindar          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 Grubišić - Jurić B. Aničić - S. Blažević 11:8 plasman      
9,30 4 Klarić - Linić   6:0 H1 Klarić - Linić    
11,15 1 Grubišić - Jurić Klarić - Linić 7:13 H2 Grubišić - Jurić    
11,15 2 B. Aničić - S. Blažević   6:0        
13,00 3 B. Aničić - S. Blažević Grubišić - Jurić 3:13        
vrijeme   Razigravanje za plasman 1/16 (među 32 ekipe) - LINDAR          
16,30 6 A. Čapar - E. Čeh Grubišić - Jurić 6:13 7 Grubišić - Jurić    
16,30 8 Klarić - Linić Galić - Milas 13:5 8 Klarić - Linić    
                 
                 
        Sudac: Branko Baćac    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
                 
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  9  Brajkovići          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 V. Švara- Urdih G. Daris - D. legović 7:6 plasman      
9,30 2 Deša - Torbarina P. Guštin - F. Matijašić 13:6 I1 V. Švara- Urdih    
11,15 3 V. Švara- Urdih Deša - Torbarina 9:6 I1 G. Daris - D. legović    
11,15 4 G. Daris - D. legović P. Guštin - F. Matijašić 12:11        
13,00 1 Deša - Torbarina G. Daris - D. legović 3:13        
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  10  Brajkovići          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 Jurman - Cinkopan D. Jurman - K. Jurman 12:13: plasman      
9,30 4 M. Brajković - I. Bravar x 6:0 J1 D. Jurman - K. Jurman    
11,15 1 D. Jurman - K. Jurman M. Brajković - I. Bravar 13:5 J2 M. Brajković - I. Bravar    
11,15 2 Jurman - Cinkopan M. Brajković - I. Bravar 6:0        
13,00 3 M. Brajković - I. Bravar Jurman - Cinkopan 10:2        
vrijeme   Razigravanje za plasman 1/16 (među 32 ekipe) u Boćarskoj dvorani Pazin      
16,30 2 V. Švara- Urdih M. Brajković - I. Bravar : 9      
16,30 4 D. Jurman - K. Jurman G. Daris - D. legović : 10      
                 
        Sudac: Rudolf Flegar        
                 
                 
                 
                 
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  11  Oslići          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 R. Bravar - D. Krizmanić D. Marić - Momčilović 13:2 plasman      
9,30 2 D. Jelovica - S. Juretić V. Ivančić - M. Krizmanić 1:13 11 V. Ivančić - M. Krizmanić    
11,15 3 V. Ivančić - M. Krizmanić R. Bravar - D. Krizmanić 13:1 12 D. Jelovica - S. Juretić    
11,15 4 D. Marić - Momčilović D. Jelovica - S. Juretić 6:13        
13,00 1 D. Jelovica - S. Juretić R. Bravar - D. Krizmanić 13:9        
                 
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  12  Oslići          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 Krivičić - Škrgat Žužić - Šorgo 9:13 plasman      
9,30 4 Santoro - Bučević Ladavac -Belac 0:6 13 Žužić - Šorgo    
11,15 1 Žužić - Šorgo Ladavac -Belac 13:6 14 Ladavac -Belac    
11,15 2              
13,00 3 Krivičić - Škrgat Ladavac -Belac 1:13        
                 
        Sudac: Valter Krivičić    
                 
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  13 Cerovlje          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 Petrič - Petrič D. Budija - B. Šegon 13:6 plasman      
9,30 2 Flegar - Lušetić  B. Đurović - M. Đurović 6:0 15 Petrič - Petrič    
11,15 1 Petrič - Petrič Flegar - Lušetić 13:2 16 D. Budija - B. Šegon    
11,15 2              
13,00 1 D. Budija - B. Šegon Flegar - Lušetić 11:7        
                 
        Sudac: Franko Bernobić    
                 
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  14  R o č          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 S. Dolgan - J. Boštjančič Glavaš - Kovaček 5:10 plasman      
9,30 2 A. Ivančić - M. Flegar I. Sosič - P. Ravbar 8:13 17 Glavaš - Kovaček    
11,15 3 Glavaš - Kovaček I. Sosič - P. Ravbar 11:9 18 I. Sosič - P. Ravbar    
11,15 4 S. Dolgan - J. Boštjančič A. Ivančić - M. Flegar 10:12        
13,00 1 A. Ivančić - M. Flegar I. Sosič - P. Ravbar          
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  15  R o č          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 Lj. Mofardin - Ružić Slavić - Krulčić 3:13 plasman      
9,30 4 Moličnik - Kosirnik A. Šestan - Srića 10:7 19 Moličnik - Kosirnik    
11,15 1 Slavić - Krulčić Moličnik - Kosirnik 0:13 20 A. Šestan - Srića    
11,15 2 A. Šestan - Srića Lj. Mofardin - Ružić 13:0        
13,00 3 A. Šestan - Srića Slavić - Krulčić 13:4   Sudac: Krota Miljenko  
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  16 Ročko  Polje          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 Brnić - Milićević A. Guštin - Marčelja 13:7 plasman      
9,30 2 Raguž - Kantor S. Sošić - Z. Sošić 13:6 21 Brnić - Milićević    
11,15 3 Brnić - Milićević Raguž - Kantor 13:4 22 A. Guštin - Marčelja    
11,15 4 A. Guštin - Marčelja S. Sošić - Z. Sošić 13:2        
13,00 1 Raguž - Kantor A. Guštin - Marčelja 013        
                 
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  17  Ročko Polje          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 E. Tominić - Sinčić Flego - Barišić 7:10 plasman      
9,30 4 K. Černigoj - D. Černigoj Oprešnik - Sever 2:13 23 Oprešnik - Sever    
11,15 1 Flego - Barišić Oprešnik - Sever 5:10 24 E. Tominić - Sinčić    
11,15 2 E. Tominić - Sinčić K. Černigoj - D. Černigoj 13:10        
13,00 3 Flego - Barišić E. Tominić - Sinčić 4:13 Sudac: Žulić Čedomir  
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  18 Pilati          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 Erik - Erik Blašković - Milanović 9:8 plasman      
9,30 2 F. Ladavac - F. Grubiša Hrelja - Lukšić 3:13 25 Hrelja - Lukšić    
11,15 3 Hrelja - Lukšić Erik - Erik 13:0 26 Blašković - Milanović    
11,15 4 Blašković - Milanović F. Ladavac - F. Grubiša 13:5        
13,00 1 Erik - Erik Blašković - Milanović 0:13        
                 
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  19  Pilati          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 D. Brajuha - Ž. Brajuha Fabec - Valenčič 13:0 plasman      
9,30 4 L.Sirotić - M. Sirotić Štoka - Vandelj 11:9 27 L.Sirotić - M. Sirotić    
11,15 1 D. Brajuha - Ž. Brajuha L.Sirotić - M. Sirotić 5:13 28 Fabec - Valenčič    
11,15 2 Fabec - Valenčič Štoka - Vandelj 13:5        
13,00 3 D. Brajuha - Ž. Brajuha Fabec - Valenčič 4:13 Sudac: Alfred Matijašić  
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  20  n Sveti Petar u Šumi           
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 1 M.Turčinović -  D.J. Kubaj Budija - Slobodan 11:10 plasman      
9,30 2 Zemunović - Beaković B. Guštin - Šircelj 5:11 29 B. Guštin - Šircelj    
11,15 3 B. Guštin - Šircelj M.Turčinović -  D.J. Kubaj 13:0 30 Zemunović - Beaković    
11,15 4 Budija - Slobodan Zemunović - Beaković 6:13        
13,00 1 Zemunović - Beaković M.Turčinović -  D.J. Kubaj 13:4        
  Subota, 1. 8. 2015.  skupina  21   Sveti Petar u Šumi          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat        
9,30 3 V. Mizgur - M. Jagodnik Krašovec - Rebec 13:1 plasman      
9,30 4 Sofronijevski - Gavrič Smolica - Žagrić 13:0 31 V. Mizgur - M. Jagodnik    
11,15 1 V. Mizgur - M. Jagodnik Sofronijevski - Gavrič 11:10 32 Sofronijevski - Gavrič    
11,15 2 Krašovec - Rebec Smolica - Žagrić 13:3        
13,00 3 Sofronijevski - Gavrič Krašovec - Rebec 13:12 Sudac: Zdravko Sakić  
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015 :12        
  Subota, 1. 8. 2015.  Gradsko  boćalište Pazin  u  18,30  1/16  finala        
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
18,30 5 Lencović - Barlijan Sofronijevski - Gavrič 10:6 1 Lencović - Barlijan    
18,30 6 M. Načinović - Jermaniš V. Mizgur - M. Jagodnik 8:7 2 M. Načinović - Jermaniš    
18,30 7 Vretenar - Tadić Zemunović - Beaković 13:4 3 Vretenar - Tadić    
18,30 8 Grgantov - Bradičić B. Guštin - Šircelj 4:13 4 B. Guštin - Šircelj    
  Subota, 1. 8. 2015.  Boćarska dvorana Pazin  u  18,30  1/16   finala Sudac: Alfred Matijašić  
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
18,30 1 D. Krizmanić - D. Kordaso Fabec - Valenčič 6:13 5 Fabec - Valenčič    
18,30 2 Janžić - Kozjek L.Sirotić - M. Sirotić 13:3 6 Janžić - Kozjek    
18,30 3 Grubišić - Jurić Blašković - Milanović 13:1 7 Grubišić - Jurić    
18,30 4 Klarić - Linić Hrelja - Lukšić 8:13 8 Hrelja - Lukšić    
                          Sudac: Marko Šestan      
  Subota, 1. 8. 2015.  Lindar  u  18,30 , 1/16  finala          
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
18,30 1 M. Brajković - I. Bravar E. Tominić - Sinčić 2:13 9 E. Tominić - Sinčić    
18,30 2 D. Jurman - K. Jurman Oprešnik - Sever 8:13 10 Oprešnik - Sever    
18,30 3 V. Ivančić - M. Krizmanić A. Guštin - Marčelja 5:13 11 A. Guštin - Marčelja    
18,30 4 D. Jelovica - S. Juretić Brnić - Milićević 4:13 12 Brnić - Milićević    
  Subota, 1. 8. 2015.  Pazinski Novaki  u  18,30,  1/16  finala   Sudac: Branko Baćac  
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
18,30 1 Žužić - Šorgo A. Šestan - Srića 3:12 13 A. Šestan - Srića    
18,30 2 Ladavac -Belac Moličnik - Kosirnik 3:13 14 Moličnik - Kosirnik    
18,30 3 Petrič - Petrič I. Sosič - P. Ravbar 8:2 15 Petrič - Petrič    
18,30 4 D. Budija - B. Šegon Glavaš - Kovaček 11:06 16 D. Budija - B. Šegon    
          Sudac: Goran Krota    
                 
                 
                 
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
  Nedjelja, 2. 8. 2015.  Boćarska dvorana Pazin  u  10,00    1/8 finala        
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
10,00 1 Lencović - Barlijan D. Budija - B. Šegon 13:4 1 Lencović - Barlijan    
10,00 2 M. Načinović - Jermaniš Petrič - Petrič 8:6 2 M. Načinović - Jermaniš    
10,00 3 Vretenar - Tadić Moličnik - Kosirnik 13:6 3 Vretenar - Tadić    
10,00 4 B. Guštin - Šircelj A. Šestan - Srića 10:5 4 B. Guštin - Šircelj    
  Nedjelja, 2. 8. 2015.  Gradsko boćalište  Pazin  u  10,00   1/8  finala Sudac: Alfred Matijašić  
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
10,00 5 Fabec - Valenčič Brnić - Milićević 5:11 5 Brnić - Milićević    
10,00 6 Janžić - Kozjek A. Guštin - Marčelja 9:4 6 Janžić - Kozjek    
10,00 7 Grubišić - Jurić Oprešnik - Sever 7:12 7 Oprešnik - Sever    
10,00 8 Hrelja - Lukšić E. Tominić - Sinčić 13:1 8 Hrelja - Lukšić    
          Sudac: Marko Šestan  
                                                VELIKA  NAGRADA  PAZINA  KOMPAKT  CUP 2015      
  Nedjelja, 2. 8. 2015.  Gradsko boćalište  Pazin  u  11,00    1/4 finala        
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
11,45 5 Lencović - Barlijan Hrelja - Lukšić 10:6 1 Lencović - Barlijan    
11,45 6 M. Načinović - Jermaniš Oprešnik - Sever 7:10 2 Oprešnik - Sever    
11,45 7 Vretenar - Tadić Janžić - Kozjek 10:7 3 Vretenar - Tadić    
11,45 8 B. Guštin - Šircelj Brnić - Milićević 5:11 4 Brnić - Milićević    
          Suci: Klaudio Križmanić  
                   Denis Peršić    
                 
                 
                 
                 
                 
  Nedjelja, 2. 8. 2015.  Gradsko boćalište  Pazin  u  15,00    1/2 finala    
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
15,00 6 Lencović - Barlijan Brnić - Milićević 9:11 1 Brnić - Milićević    
15,00 8 Oprešnik - Sever Vretenar - Tadić 7:8 2 Vretenar - Tadić    
                 
  Nedjelja, 2. 8. 2015.  Gradsko boćalište Pazin  u  17,00    F I N A L E - za  1. mjesto
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
17,00 7 Brnić - Milićević Vretenar - Tadić 10:11 1 Vretenar - Tadić    
                 
  Nedjelja, 2. 8. 2015.  Gradsko boćalište Pazin  u  17,00    F I N A L E - za  3. mjesto
vrijeme staza ekipa ekipa rezultat plasman      
17,00 5 Lencović - Barlijan Oprešnik - Sever 10:11 3 Oprešnik - Sever    
                 
          Suci: Klaudio Križmanić  
                   Denis Peršić