VnPazina 2019

Raspored i rezultati - žene

                                VELIKA NAGRADA PAZINA - KOMPAKT  CUP  1-3. 08.2014. godine      
                                             Turnir  žena          
Subota, 2.08.2014. u  10,00 - Muntrilj            
staza Ekipa Ekipa rezultat        
1 Nimčević - Marelja T.Sodec  - Vlahek 1:13        
2 Vorh - Bašić (otkazali nastup) x   1 T.Sodec  - Vlahek    
3       2 Nimčević - Marelja    
4              
1              
               
Subota, 2.08. 2014. u 10,00 sati - Muntrilj            
staza Ekipa Ekipa rezultat        
3 Grubiša - Mladenić Perič - Samec 13:08        
4 Škuflić - Maras Arsenić - Novaković 7:06 3 Grubiša - Mladenić    
1 Grubiša - Mladenić Škuflić - Maras 13:01 4 Škuflić - Maras    
2 Perič - Samec Arsenić - Novaković 13:06        
3 Perič - Samec Škuflić - Maras 8:13        
               
Sudac: Ljubomir Mofardin            
               
               
               
               
               
                                VELIKA NAGRADA PAZINA - KOMPAKT  CUP  1-3. 08.2014. godine      
                                             Turnir žena          
Subota, 2.08.2014. u  10,00 - Motovun            
staza Ekipa Ekipa rezultat        
1 Baran - Klanjec Vatovec - Bertok 13:02        
2 Čančarević - Ludvik x   5 Čančarević - Ludvik    
3 Čančarević - Ludvik Baran - Klanjec 13:11 6 Baran - Klanjec    
4              
1 Baran - Klanjec Vatovec - Bertok 11:03        
               
Subota, 2.08. 2014. u 10,00 sati - Motovun            
staza Ekipa Ekipa rezultat        
3 Mojca - Mojca Marc - Sošič 8:06        
4 V. Bajrić - C. Bajrić M. Svetić - Martinić 13:05 7 Mojca - Mojca    
1 Mojca - Mojca V. Bajrić - C. Bajrić 13:02 8 V. Bajrić - C. Bajrić    
2 Marc - Sošič M. Svetić - Martinić 13:00        
3 Marc - Sošič V. Bajrić - C. Bajrić 4:13        
               
               
Sudac: Vlado Ružić            
               
               
               
               
               
                 VELIKA NAGRADA PAZINA - KOMPAKT  CUP  1-3. 08.2014. godine    
                                    Žene 1 / 4  finala           
Gradsko boćalište Pazin, subota, 2.8.2014.  u 16,30          
staza Ekipa Ekipa rezultat        
5 T.Sodec  - Vlahek V. Bajrić - C. Bajrić 11:13 1 V. Bajrić - C Bajrić  
6 Nimčević - Marelja Kopač - Zrinski 8:09 2 Mojca Kopač -Mojca Zrinski
7 Grubiša - Mladenić Baran - Klanjec 13:0 3 Grubiša - Mladenić
8 Škuflić - Maras Čančarević - Ludvik 5:13 4 Čančarević - Ludvig
               
Sudac; Ljubomir Mofardin            
                                             1 / 2  finala          
Gradsko boćalište Pazin, nedjelja, 3.8.2014.  u 15,00          
staza Ekipa Ekipa rezultat        
5 - žene Mojca Kopač - Mojca Zrinski Tanja Grubiša - Nives  Mladenić 1:13   Tanja Grubiša-Nives Mladenić
6- muški Valter Ivančić - Alen Guštin Ginfranco Santoro - Roland Marčelja 4:13   Gianfranco Santoro- Marcelja
7 - žene Virginia Bajrić - Carrplina Bajrić Tea Čančarević -Helena Ludvig 2:13   Tea Čančarević -Helena  Ludvig
8- muški Gregor Oprešnik - Gregor Sever Dejan Koren - Tadej Premru 10:07   Gregor Oprešnik -Gregor Sever
               
Sudac: Klaudio Križmanić              
               
                             F I N A L E   T U R N I R A          
               
ZA  3. MJESTO            
Boćarska dvorana  Pazin, nedjelja u 17,00            
staza Ekipa Ekipa rezultat        
4 - žene Mojca Kopač - Mojca Zrinski Virginia Bajrić - Carrolina Bajrić 13:5        
1- muški Valter Ivančić - Alen Guštin Dejan Koren -Tadej Premru 4:13        
               
ZA  1. MJESTO            
Boćarska dvorana  Pazin, nedjelja u 17,00            
staza Ekipa Ekipa rezultat        
2 - žene Tanja Grubiša - Nives Mladenić Tea Čančarević - Helena Ludvik 13:8        
3- muški Gianfranco Santoro -Roland Marčelja Gregor Oprešnik - Gregor Sever 7:8        
               
               
KONAČNI  POREDAK - žene "VELIKA NAGRADA PAZINA - KOMPAKT CUP"    
               
1 Nives Mladenić - Tanja Grubiša Hrvatska          
2 Tea Čančarević - Helena Ludvik Hrvatska/Slovenija          
3 Mojca Kopač - Mojca Zrinski Slovenija          
4 Virginia Bajrić - Carrolina Bajrić Hrvatska          
5 Nimčević - Marelja Hrvatska          
6 Tadeja Sodec - Vlahek Slovenija/Hrvatska          
7 Škuflić - Maras Hrvatska          
8 Baran - Klanjec Hrvatska          
9 Perič - Samec Slovenija          
10 Vatovec - Bertok  Slovenija          
11 Merc - Sošič Slovenija          
12 Arsenić - Novaković Hrvatska          
13 Svetić - Martinić Hrvatska          
14              
15              
16              
               
               
  Pazin, 3. 8 .2014 godine            
    Organizator:          
    Boćarski savez Grada Pazina