VnPazina 2019

Raspored i rezultati - kadeti

                VELIKA NAGRADA PAZINA - KOMPAKT  CUP  1-3. 08.2014. godine    
                                                         K A D E T I          
Petak, 1. 8. 2014. u  10,00 - Boćarska dvorana  Pazin          
staza Ekipa Ekipa rezultat        
1 Grmek - Grmek Vukelić - Mladenić 4:08        
2 Petz - Detvić Kubaj - Kubaj 13:00 1 Vukelić - Mladenić  
3 Vekelić - Mladenić Petz - Detvić 9:05 2 Kubaj - Kubaj  
4 Kubaj - Kubaj Grmek - Grmek 13:04        
1 Petz - Detvić Kubaj - Kubaj 5:13        
               
Petak, 1. 8. 2014. u  10,00 - Boćarska dvorana Pazin          
staza Ekipa Ekipa rezultat        
3 Maršanić - Cocaj Sodec - Petelin 0:13        
4 Pavletić - Kontić Jakomin - Benčić 6:7 3 Sodec - Petelin  
1 Sodec - Petelin Benčić - Jakomin 10:9 4 Benčić - Jakomin  
2 Pavletić - Kontić Maršanić - Cocaj 9:11        
3 Benčić - Jakomin Maršanić - Cocaj 7:5        
               
               
Sudac:  Rudolf Flegar            
               
               
               
               
               
               VELIKA NAGRADA PAZINA - KOMPAKT  CUP  1-3. 08.2014. godine  
               
Petak, 1. 8. 2014. u  10,00 - Gradsko boćalište Pazin          
staza Ekipa Ekipa rezultat        
5 Bilobrk - Radola Šipek - Šaban 9:13        
6 Vrljić - Čajić Guštin - Cetina 13:5 5 Šipek - Šaban  
7 Šipek - Šaban Vrljić - Čajić 13:9 6 Bilobrk - Radola  
8 Guštin - Cetina Bilobrk Radola 9:11        
5 Vrljić - Čajić Bilobrk - Radola 6:13        
               
Petak, 1. 8. 2014. u  10,00 - Gradsko boćalište Pazin          
staza Ekipa Ekipa rezultat        
7 Jurman - Matijašić Švara - Povh 8:13        
8 Knežević - Gerić Škrlič - Kotrle 2:13 7 Švara - Povh  
5 Škrlič - Kotrle Švara - Povh 2:13 8 Jurman - Matijašić  
6 Knežević - Gerić Jurman - Matijašić 0:13        
7 Škrlič - Kotrle Jurman - Matijašić 3:13        
               
               
Sudac:  Alfred Matijašić            
               
               
               
               
               
                     VELIKA NAGRADA PAZINA - KOMPAKT  CUP  1-3. 08.2014. godine    
ČETVRT FINALE            
Petak, 1. 8. 2014. u  16,00 - Gradsko boćalište Pazin          
staza Ekipa Ekipa rezultat        
5 Vukelić - Mladenić Jurman - Matijašić 9:13 1 Dajan Jurman - Filip Matijašić
6 Kubaj - Kubaj Švara - Povh 2:13 2 Nik Švara - Gašpar Povh
7 Sodec - Petelin Bilobrk - Radola 13:1 3 Žan Sodec - Jakob Petelin
8 Benčić - Jakomin Šipek - Šaban 6:13 4 Lovro Šipek - Karlo Šaban
Sudac: Rudolf Flegar            
POLUFINALE FINALE            
Petak, 1. 8. 2014. u  17,30 - Gradsko boćalište Pazin          
staza Ekipa Ekipa rezultat        
6 Dajan Jurman - Filip Matijašić Lovro Šipek - Karlo Šaban 13:8        
8 Nik Švara - Gašpar Povh Žan Sodec - Jakob Petelin 13:3        
Sudac: Rudolf Flegar            
Petak, 1. 8. 2014. u 19,00   - Gradsko boćalište Pazin  ZA  3. MJESTO         
staza Ekipa Ekipa rezultat        
5 Lovro Šipek - Karlo Šaban Žan Sodec - Jakob Petelin 10:8        
               
Petak, 1. 8. 2014. u 19,00   - Gradsko boćalište Pazin  ZA  1. MJESTO         
staza Ekipa Ekipa rezultat        
7 Dajan Jurman - Filip Matijašić Nik Švara - Gašpar Povh 12:4        
Sudac: Rudolf Flegar            
               
KONAČNI  POREDAK KADETA "VELIKA NAGRADA PAZINA - KOMPAKT CUP"          
               
1 Dajan Jurman - Filip Matijašić Hrvatska          
2 Nik Švara - Gašpar Povh Slovenija          
3 Lovro Šipek - Karlo Šaban Hrvatska          
4 Žan Sodec - Jakob Petelin Slovenija          
5 Vukelić - Mladenić Hrvatska          
6 Benčić -Jakomin Hrvatska          
7 Kubaj - Kubaj Hrvatska          
8 Bilobrk - Radola Hrvatska          
9 Maršanić - Cocaj Hrvatska          
10 Vrljić - Čajić Hrvatska          
11 Petz - Detvić Hrvatska          
12 Škrlič - Kotrle Slovenija          
13 Pavletić - Kontić Hrvatska          
14 Guštin - Cetina Hrvatska          
15 Grmek - Grmek Slovenija          
16 Knežević - Gerić Hrvatska          
               
               
  Pazin, 1. 8 .2014 godine            
               
    Organizator:          
    Boćarski savez Grada Pazina