VnPazina 2019

Raspored i rezultati - kadeti

                VELIKA NAGRADA PAZINA - KOMPAKT  CUP  1-3. 08.2014. godine    
                                                         K A D E T I          
Petak, 1. 8. 2014. u  10,00 - Boćarska dvorana  Pazin          
staza Ekipa Ekipa rezultat        
1 Grmek - Grmek Vukelić - Mladenić 4:08        
2 Petz - Detvić Kubaj - Kubaj 13:00 1 Vukelić - Mladenić  
3 Vekelić - Mladenić Petz - Detvić 9:05 2 Kubaj - Kubaj  
4 Kubaj - Kubaj Grmek - Grmek 13:04        
1 Petz - Detvić Kubaj - Kubaj 5:13        
               
Petak, 1. 8. 2014. u  10,00 - Boćarska dvorana Pazin          
staza Ekipa Ekipa rezultat        
3 Maršanić - Cocaj Sodec - Petelin 0:13        
4 Pavletić - Kontić Jakomin - Benčić 6:7 3 Sodec - Petelin  
1 Sodec - Petelin Benčić - Jakomin 10:9 4 Benčić - Jakomin  
2 Pavletić - Kontić Maršanić - Cocaj 9:11        
3 Benčić - Jakomin Maršanić - Cocaj 7:5        
               
               
Sudac:  Rudolf Flegar            
               
               
               
               
               
               VELIKA NAGRADA PAZINA - KOMPAKT  CUP  1-3. 08.2014. godine  
               
Petak, 1. 8. 2014. u  10,00 - Gradsko boćalište Pazin          
staza Ekipa Ekipa rezultat        
5 Bilobrk - Radola Šipek - Šaban 9:13        
6 Vrljić - Čajić Guštin - Cetina 13:5 5 Šipek - Šaban  
7 Šipek - Šaban Vrljić - Čajić 13:9 6 Bilobrk - Radola  
8 Guštin - Cetina Bilobrk Radola 9:11        
5 Vrljić - Čajić Bilobrk - Radola 6:13        
               
Petak, 1. 8. 2014. u  10,00 - Gradsko boćalište Pazin          
staza Ekipa Ekipa rezultat        
7 Jurman - Matijašić Švara - Povh 8:13        
8 Knežević - Gerić Škrlič - Kotrle 2:13 7 Švara - Povh  
5 Škrlič - Kotrle Švara - Povh 2:13 8 Jurman - Matijašić  
6 Knežević - Gerić Jurman - Matijašić 0:13        
7 Škrlič - Kotrle Jurman - Matijašić 3:13        
               
               
Sudac:  Alfred Matijašić            
               
               
               
               
               
                     VELIKA NAGRADA PAZINA - KOMPAKT  CUP  1-3. 08.2014. godine    
ČETVRT FINALE            
Petak, 1. 8. 2014. u  16,00 - Gradsko boćalište Pazin          
staza Ekipa Ekipa rezultat        
5 Vukelić - Mladenić Jurman - Matijašić 9:13 1 Dajan Jurman - Filip Matijašić
6 Kubaj - Kubaj Švara - Povh 2:13 2 Nik Švara - Gašpar Povh
7 Sodec - Petelin Bilobrk - Radola 13:1 3 Žan Sodec - Jakob Petelin
8 Benčić - Jakomin Šipek - Šaban 6:13 4 Lovro Šipek - Karlo Šaban
Sudac: Rudolf Flegar            
POLUFINALE FINALE            
Petak, 1. 8. 2014. u  17,30 - Gradsko boćalište Pazin          
staza Ekipa Ekipa rezultat        
6 Dajan Jurman - Filip Matijašić Lovro Šipek - Karlo Šaban 13:8        
8 Nik Švara - Gašpar Povh Žan Sodec - Jakob Petelin 13:3        
Sudac: Rudolf Flegar            
Petak, 1. 8. 2014. u 19,00   - Gradsko boćalište Pazin  ZA  3. MJESTO         
staza Ekipa Ekipa rezultat        
5 Lovro Šipek - Karlo Šaban Žan Sodec - Jakob Petelin 10:8        
               
Petak, 1. 8. 2014. u 19,00   - Gradsko boćalište Pazin  ZA  1. MJESTO         
staza Ekipa Ekipa rezultat        
7 Dajan Jurman - Filip Matijašić Nik Švara - Gašpar Povh 12:4        
Sudac: Rudolf Flegar            
               
KONAČNI  POREDAK KADETA "VELIKA NAGRADA PAZINA - KOMPAKT CUP"          
               
1 Dajan Jurman - Filip Matijašić Hrvatska          
2 Nik Švara - Gašpar Povh Slovenija          
3 Lovro Šipek - Karlo Šaban Hrvatska          
4 Žan Sodec - Jakob Petelin Slovenija          
5 Vukelić - Mladenić Hrvatska          
6 Benčić -Jakomin Hrvatska          
7 Kubaj - Kubaj Hrvatska          
8 Bilobrk - Radola Hrvatska          
9 Maršanić - Cocaj Hrvatska          
10 Vrljić - Čajić Hrvatska          
11 Petz - Detvić Hrvatska          
12 Škrlič - Kotrle Slovenija          
13 Pavletić - Kontić Hrvatska          
14 Guštin - Cetina Hrvatska          
15 Grmek - Grmek Slovenija          
16 Knežević - Gerić Hrvatska          
               
               
  Pazin, 1. 8 .2014 godine            
               
    Organizator:          
    Boćarski savez Grada Pazina          
golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet outlet moose knuckles moose knuckle canada max maillots oil paintings stone island outlet stone island uk stone island outlet stone island supreme outlet supreme outlet online