VnPazina 2019

Program i satnica 2018

 

S u b o t a,  04. VIII. 2018.       
9,30 Prvi  susreti u skupinama      
11,15 Drugi   susreti u skupinama      
13,00 Razigravanje  u  skupinama      
14,30 Pauza  za  ručak        
16,00 Razigravanje  za plasman u 32    
18,00 Razigravanje  za plasman u 16    
               
N e d j e lj a,  05. VIII. 2018.  ZAVRŠNICA  
10,00 Susreti 1/8  završnice        
11,45 Susret  1/4  završnice        
13,30 P a u z a          
15,00 Susreti  1/2  završnice      
17,00 Susreti za 1. i 3. mjesto      
19,00 Podjela nagrada i priznanja